Kontakt

För att upprätta samband med Överstens Festvåning, ring Olof Westerlund på, 073-427 78 92.

Överstens Festvåning är belägen på Hangarvägen 19, 392 41 Kalmar